luni, 1 martie 2010

Pe tot cuprinsul continentului European în fiecare an, pe data de 9 mai, se serbează Ziua Europei, pentru a marca istorica declaraţie din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe, Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia serbării Zilei Europei în fiecare an, pe data 9 mai, a fost luată de Consiliul European de la Milano, din 1985. În acest context Asociaţia Euro Foto Art din Oradea – Romania în parteneriat cu Clubul Fotografic “Nufărul” din Oradea, va organiza în cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Europei, sub înaltul patronaj al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (Nr. patronaj 051/ 2010) şi a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (Nr. Patronaj 002/ 2010), Consiliului Judeţean Bihor şi Primăriei Municipiului Oradea, ediţia a doua a Salonului Internaţional de artă fotografică, inititulat “EUROFOTOART”.


REGULAMENTUL
SALONULUI INTERNAȚIONAL “EUROFOTOART”
ediția a II-a, 2010

1.- La Salonul internaţional pot participa artişti fotografi amatori şi profesionişti din toate părţile lumii, cu colecţii de fotografii, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi achită taxa de participare.
2.- Tematica Salonului internaţional este prezentarea Europei.
3.- Fiecare autor va putea participa la Salonul Internaţional cu câte patru fotografii, la fiecare secţiune.
4. Secţiunile Salonului:
A. Fotografii monoprint (MP)
B. Fotografii color (CP)
5.- Taxa de participare este de 10 euro 15 $ sau 12 IRC / secţiune, 15 euro 22$ sau 17 IRC Pentru trimiteri de peste 5 colecţii reducere de 20%. Pentru membrii ai Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România taxa va fi de contravaloarea în RON a sumei de 8 Euro. Pentru artiştii fotografi din R.Moldova, Ucraina, Rusia, Serbia, R.P.Chineză, Vietnam, India si Bangladesh taxele de participare va fi de 5 Euro, indiferent de numarul de fotografii inscrise.
Taxele de participare se pot expedia împreună cu CD-urile. Pentru sumele vor fi emise acte fiscale valabile.
6.- Lucrările vor fi trimise in format digital pe CD, în format jpg, dimensiunile imaginii 1024x768 puncte. Mărimea fişierului nu trebuie să depăşească 1Mb. Aceleaşi imagini vor fi trimise pe acelaşi CD şi în format minim 2000x3000 puncte pentru tipar. Fiecare fotografie/fişier va avea un cod care corespunde în borderou cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face următoarea se va face astfel: Prima literă a titlului va reprezenta secţiunea (A sau B), care vor fi urmate de 4 litere (la alegerea autorului), alte cifre care vor reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise în secţiune (conform borderoului).
Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul - (minus). Ex. A-VASI-1 = Sectiunea fotografii monoprint (m-p), Vasilescu, imaginea 1 la sectiunea (m-p).
7.- Toate lucrările vor avea titlurile înscrise în borderou în limba engleză.
Concomitent cu lucrările, va fi trimis pe acelasi CD si formularul tip borderou, completat corect şi complet în varianta electronică şi cea tipărită (care va purta şi semnătura autorilor vor certifica, în acest fel, că acestea le aparţin). Borderoul va fi trimis şi în forma tipărită şi semnat de autor, împreună cu CD. Organizatorii Salonului nu răspund pentru eventualele încălcări ale Legii nr.8 din 1996, privind drepturile de autor, de către participanţi.
8.- Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului şi netrimiterea la timp a taxei de participare, aduce după sine excluderea participantului respectiv din salon.
9.- Jurizarea se va derula astfel: membrilor juriului internaţional vor fi prezentate imaginile, cunoscând doar indicativul lucrării vor acorda pentru fiecare lucrare calificative de la 1 la 10. Notele vor fi acordate fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.
10.- Lucrările premiate, vor intra în patrimoniul Asociaţiei Euro Foto Art Oradea, dacă autorii lucrărilor vor fi de acord cu acest lucru. Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor câştigătoare. Asociaţia Euro Foto Art Oradea va utiliza acele imagini doar în scopul promovării Salonului Internaţional. Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres în borderoul de participare acest lucru. Organizatorii nu vor folosi lucrările primite decât pentru publicarea acestora în catalogul salonului şi în scopul popularizării acestui concurs în mass-media.
11.- Deciziile juriilor sunt incontestabile.
12.- Artiştii fotografi care vor achita taxa corespunzătoare, vor întocmi corect şi complet borderoul, vor primi gratuit catalogul color al Salonului internaţional.
13.- CD sau DVD-urile vor fi expediate pe adresa:
ASOCIAŢIA EURO FOTO ART
Căsuţa poştală 220,
410.610 Oradea-1, Judeţul Bihor
ROMANIA
14.- Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de borderoul de participare, este considerat că au acceptat condiţiile Regulamentului de organizare a Salonului Internaţional şi condiţiile stipulate.
15. Premiile Salonului Internaţional:
- medalia de aur FIAP (la fiecare secţiune)
- medalia de argint FIAP (la fiecare secţiune),
- medalia de bronz FIAP (la fiecare secţiune)
- două Menţiuni FIAP (la fiecare secţiune)
- medalia de aur AAFR (la fiecare secţiune)
- medalia de argint AAFR (la fiecare secţiune)
- medalia de bronz AAFR (la fiecare secţiune)
- premii speciale ale sponsorilor.
16. Juriul Salonului internaţional:
- Willy Suys M.FIAP (Luxemburg), preşedintele juriului
- Marcello Materassi E.FIAP/s, MFIAP (Italy)
- Kurt Batschinski E.FIAP (Austria)
- Georg S.Holzmann E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania)
- Ştefan Tóth A.FIAP (Romania).
17. Calendarul Salonului:
- Ultimul termen de primire a lucrărilor: 05.04.2010.
- Jurizarea: 10 - 11.04.2010.
- Anunţarea rezultatelor: 14.04.2010.
- Vernisajul Salonului: 09.05.2010.
- Expedierea catalogului: 30.05.2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu