marți, 18 mai 2010

Ziua Artei Fotografice în România

Guvernul României

Hotărârea 458/2010 privind declararea zilei de 11 ianuarie Ziua Artei Fotografice în România

Publicat în Monitorul Oficial 319 din 14 mai 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se declară Ziua Artei Fotografice în România ziua de 11 ianuarie a fiecărui an.
Art. 2. - (1) Cu prilejul Zilei Artei Fotografice in România se organizează acţiuni culturale, simpozioane, mese rotunde şi alte acţiuni cu tematică specifică.
(2) Autoritaţile administraţiei publice centrale şi locale interesate acordă sprijin de specialitate pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii si patrimoniului national,
Kelemen Hunor
Viceprim-ministru,
Marko Bela

Un comentariu:

  1. Este bine că se mai întâmplă şi lucruri bune în tot talmeş-balmeşul acesta politic, social, moral etc. Păcat că această hotărâre vine acum, în aceste vremuri cu multă supărare, nemulţumiri şi gânduri negre.

    RăspundețiȘtergere